Nuttige informatie

Hieronder kunt u nuttige informatie terugvinden zoals telefoonnummers, uw globaal medisch dosier, reisinformatie en veel meer

Wachtdienst
1733

Politiezone RIHO - Politiepost Izegem
051 26 26 20

Brandwondencentrum
02 268 62 00

Antigifcentrum
070 245 245

Zelfmoordlijn
1813

Vertrouwenscentrum kindermishandeling
02 477 60 60

Druglijn
078 15 10 20

Kinder en jongerentelefoon
078 15 14 13

Anonieme alcoholisten
03 239 60 60

Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u nagaan welke vaccinaties u nodig heeft en welke voorzorgen u moet nemen, maak dan een afspraak bij ons zodat wij deze informatie samen met u kunnen overlopen.
Samen overlopen we de reisapotheek en gaan we na welke medicatie voor u noodzakelijk is op vakantie.

De overheid steunt het vroegtijdig opsporen van borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. Deze tumoren kunnen vroegtijdig opgespoord worden door niet-invasieve onderzoeken. U kunt zelf al een kijkje nemen of u in de leeftijdsgroep voor screening zit en wat het onderzoek precies inhoudt. Indien u vragen heeft of twijfels, nodigen wij u graag uit op consultatie om dit te bespreken.

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.
Dit dossier bevat:

■ Gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
■ Sociale en administratieve gegevens
■ Verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
■ Gegevens over de gevolgde behandelingen
■ Gegevens over genomen medicatie
■ Vaccinaties
■ Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van het globaal medisch dossier. Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Uw arts ontvangt hiervoor per patiënt éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag. Dit bedrag wordt rechtstreeks door het ziekenfonds aan uw arts betaald. Door het GMD geniet u van een vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

Dokter Marlies Witdouck en dokter Eric Witdouck zijn aangenomen artsen bij de politie en defensie. Op deze manier betalen rechthebbenden enkel het honorarium. Het remgeld wordt vergoed door het DSDM.

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.