Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. Bij voorkeur gelieve te bellen voor 10u30.
Wij voorzien dagelijks tijd voor de dringende of noodzakelijke huisbezoeken. Graag bij het doorgeven van het huisbezoek steeds duidelijk uw naam, adres (verdieping) en reden te vermelden.

Graag houden we onze huisbezoeken vrij voor mensen die door leeftijd of ziekte niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.
Wij willen u dus stimuleren zoveel mogelijk op afspraak te komen aangezien we in de praktijk betere omstandigheden en meer middelen hebben om u te verzorgen.